Περιγραφή Προϊόντος

.Δείκτης ρίσκου καρδιαγγειακού νοσήματος του World Health

    Organisation σε κλίμακα 6 επιπέδων.

.Εως 3 χρήστες x 40 μνήμες.

.Ανίχνευση καρδιακής αρρυθμίας.

.Εύχρηστο.

.Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

.Μέθοδος μέτρησης : ταλαντοσιµετρική.

.Εύρος μέτρησης: 0~300mmHg, Καρδιακή συχνότητα:

   40~199 κτύποι/λεπτό.

.Ακρίβεια: Πίεση: ±3 mmHg Καρδιακή συχνότητα: ±5% Max.

.Εισροή αέρα: Αυτόματο φούσκωμα (αντλία αέρος).

.Εκροή αέρα: Βαλβίδα ελέγχου αυτόματης απελευθέρωσης

   αέρα.

.Μνήμη: 3 χρήστες x 40 μνήμες.

.Μέγεθος μανσέτας: 230~330χιλ.

.Διάρκεια μπαταρίας: Περίπου 300 μετρήσεις.

.Μέγεθος (χιλ) 135x105x53

.Βάρος (γραμ.) 212